Červenec 2013

DUCKRABBIT VYSTAVA NEDAKONICE

16. července 2013 v 9:11V posledních 14 dnech jsem jezdil z místa na místo, vlaky. Občas jsem kohosi stihnul přemluvit, aby mi na zlomek svého času postál před fotoaparátem - zbabělých, popřípadě naprosto se nezajímajících, bylo mnohem víc.
S ohledem na ty v počtu naprosto převažující druhé je mi již zcela lhostejné, zdali na příští rok připravovaná nedakonická výstava ve výsledku bude, anebo nikoliv.
Otevřu ji třeba prázdnou, bez jediného třebas exponátu původem od kteréhosi z těch zdejších umělců - či na roveň jim umělkyň.
I prázdná bude mít význam: jako vizuální shrnutí i odraz mě obklopující tuzemské intelektuální prázdnoty.
Budiž dodáno, že pro naprostý nedostatek vhodné tuzemské suroviny se mezi zveřejněnými nacházejí 1 Slovenka, 1 Američanka a 1 Nor.
(Popřípadě ti Norové hned 2.).