Květen 2013

Přece snad kvůli tomu nezačnu hulit mařenu.

18. května 2013 v 16:50
Tento obrázek se může komusi i líbit, obdobně jako jiným zase třeba ten:


Jako případné exponáty však pro nedakonickou výstavu nemají žádný význam, použité zde i souběžně na fejsbuku, slouží pouze coby volavky a nebo jiné, obdobné, afiše - k přilákání zájmu případných účastníků, v té nejlepší možné verzi dokonce autorů.
Tedy těch, co by s jistou intelektuální extenzí dovedli transponovat stručnou dílčí tištěnou Wittgensteinovou úvahu do jiného média.
Dokonce by ji vizuálně zcela zřetelně, popřípadě nápaditě, dokázali vysvětlit, s příkladovou silou zveřejnit - tedy v žádném případě aby toto elementárně stručné ontologické schéma ne pouze ilustrovali, jak pro špatný příklad uvedl jsem já dvěma předchozími, byť někomu vzhlednými, obrázky.

Že se nejedná o nic snadného, nejlépe dokládá příběh novinového článku souvisejícího s příštím obrázkem:


Budiž dotyčnému redaktorovi vděk za snahu, s jakou přistoupil k čemusi, co se slovy vysvětluje obtížně.
Podklady jsem mu dodal, na jeho dotazy některé maličkosti nazpátek maily zpřesnil, on se kvůli reprezentativnosti zveřejňovaných údajů zajímal i na jiných adresách - ale výsledek je přesto pro neobeznámeného čtenáře věcně zmatený. Kdo předtím sebeméně nezaslechl, nebo se po přečtení nezajímal, takovému uvízla v patrnosti snad pouze informace znějící o čemsi divném majícím souvislost s nádražím v Nedakonicích.
A to takový všímal musel ke všemu být nedakonický místní, a nebo nadšený slovácký patriot.

Třetí novinový článek na téma!!!!!
Zhruba 25 blogů o tomtéž!!!!!!
Několik souvisejících adres na facebooku!!!!!!!

Soustředěná marná práce několika měsíců.

Jako by mi scházela invence, jakoby se zrovna mně nedostávalo rozvíjejícího nápadu takové mohutnosti, či celistvosti, aby všechny vhodné ihned naráz v jejich zájmu mohutným šlehem oslovil.
Bez nápadu, bez invence, bez inspirace, bez imaginace i představivosti, žádnou úkol sebeméně rozvíjející vizi nemaje, popisuji cosi jako mentální trosku, jíž fantazie nalézti způsob nebo metodu oslovit nedakonickému účelu osoby vhodné zcela zakrněla a které už kromě čerstvě čoudícího špeka nic nepomůže, diagnóza je to přesná a odpovídá i jiným stavům opuštěnosti, jež jsou u jiných pozdější autentickou příčinou jejich hoře.

Ve světě, v němž snadno dostupných alternativ je u dílerů na každém rohu moře.

Snaha získat nebo zažít vznět, jedinečně potřebný impuls, jenž by umožnil pohnout se mysli ze zakletého místa, otázka tedy nemá znít, jestli legalizovat či nikoliv cokoli sebeméně podpůrného, ptát by se měl zejména sám každý, jak těm jiným on sám pomůže, či pomohl, a jak účinně, změnil nebo mění jejich příčiny.

Odpověď je ve vnímání, vnímání jako způsobu poznávání, ontologii, tedy opět se vracím k obrázku toho Wittgensteinova duckrabbita, co vlastně vidíme, když něco vidíme, nakolik propadáme onomu jeho pouze zásvitu, popřípadě iluzi celé, neschopnosti i viděné nazvat, nedostatečni potřebnou slovní výbavou. Nevidět tu, viděnému nerozumět, znamená i tu: nepomoci.

Záměrem míněné nedakonické výstavy je tedy i sdělit v příkladech, že pouze ilustrovat neznamená zprostředkovávat viděné, že samo dostatečné vidění už je rozumění, že mluva, řeč, bez věcných následků znamenají jen neúčastnost, nezájem a žvanění.

O případné legalizaci marihuany se zde v zemi žvaní a pindá již skoro 24 roků, tedy málem čtvrtstoletí, což je historický věk - 28. července, tedy již za pár týdnů, mi začne nabíhat lhůta posledního roku ke dni vernisáže nedakonické výstavy.

Kdo pomůže s pouhým šířením zprávy o pouhé její příští existenci, a nebo opravdu , šířit tuhle zvěst ke komu vhodnému či všeobecně co nejúčinněji jak?

Možná mi uniká jen jakási maličkost, nějaká nepatrná zkušenost, mnou nevšimnutá drobnost, pominutý komunikační způsob či prostředek, kvůli níž nebo nimž by jiný neblaze sáhnul pro čvaňháka změnou voňavého téhácé…
.